Поглавје 3. Музика за сите (ABT)

Поглавје 3. Музика за сите (ABT)

Оштетен вид
Тема: Култура
Подтема: Музика

Музиката е универзален јазик кој има моќ да ги надмине бариерите и да ги поврзува луѓето од сите сфери на животот. За лицата со оштетен вид и слепите лица, музиката може да игра особено важна улога во нивните животи. Може да обезбеди извор на удобност, забава, па дури и образование.

И покрај предизвиците кои доаѓаат со оштетување на видот или слепило, учењето и уживањето во музиката е возможно за секого. Всушност, многу познати музичари, вклучувајќи ги Реј Чарлс и Стиви Вондер, постигнаа голем успех и покрај нивниот оштетен вид..

Постојат многу начини на кои лицата со оштетен вид и слепите лица можат да учат и да уживаат во музиката. На пример, нотација на брајово писмо може да се користи за читање и пишување музика. Дополнително, аудио технологијата овозможува пристап и создавање музика на нови начини. Постојат дури и специјализирани музички инструменти и софтвер дизајнирани специјално за лица со оштетен вид.

Музичката нотација на Брајовото писмо е систем на пишување музика со брајово писмо, кој им овозможува на лицата кои се слепи или со оштетен вид да читаат и пишуваат музика. Музичката нотација на Брајово писмо може да се користи за учење на кој било инструмент или за проучување на музичката теорија.

Во однос на аудио технологијата, достапни се многу аудио ресурси кои можат да им помогнат на лицата со оштетен вид да учат музика. На пример, аудио снимките може да се користат за учење песни или за проучување музички концепти. Дополнително, постојат софтверски програми кои можат да преведат нотација на визуелна музика во аудио формати.

Најчесто користени се и специјализираните инструменти. Постојат многу инструменти кои се приспособени за употреба од страна на лица со оштетен вид или слепи лица. На пример, постојат тапани и ударни инструменти кои користат тактилни знаци, како што се вибрации или подигнати ознаки, за да им помогнат на поединците да го задржат времето и да останат во ритам.

Исто така, лекциите за адаптивна музика се добар начин за учење музика. Многу музички училишта и приватни инструктори нудат адаптивни часови по музика за лица со оштетен вид или слепи лица. Овие лекции се приспособени на потребите на поединецот и може да вклучуваат модификации на техниките за настава, како што се користење вербални знаци или инструкции базирани на допир.

Генерално, постојат многу ресурси на располагање за да им се помогне на лицата со оштетен вид или слепите лица да научат музика или инструмент. Со соодветни алатки и поддршка, секој може да ужива во многуте придобивки од музиката.

За оние кои сакаат да се занимаваат со музика како кариера или хоби, исто така има многу достапни ресурси. Слепите музичари можат да се приклучат на бендови, оркестри или хорови и да посетуваат музички училишта или работилници специјално за лица со оштетен вид.

Музиката е составен дел на многу култури ширум светот, а слепите и лицата со оштетен вид не се исклучок. Всушност, во некои култури, музиката се смета за начин за поврзување со духовното царство. На пример, традиционалната африканска музика често вклучува пеење и ритми кои имаат за цел да предизвикаат чувство на духовна поврзаност.

Генерално, музиката е важен дел од животот на многу лица со оштетен вид и слепи лица. Тоа обезбедува начин да се изразат креативно и да се поврзат со другите. Со помош на технологија и специјализирани ресурси, секој може да научи и да ужива во музиката без оглед на неговото оштетување на видот.