Поглавје 4. Книга со рецепти за лица со оштетен вид

Поглавје 4. Книга со рецепти за лица со оштетен вид

Книга со рецепти за лица со оштетен вид #

Во овој дел ќе ја претставиме нашата најдобра практика насловена „Прва книга со рецепти за лица со оштетен вид“ која е поврзана со темата храна, како што може лесно да се разбере од името на проектот. Пред да го претставиме нашиот проект, накратко ќе зборуваме за проблемите поврзани со прехранбениот сектор со кои се соочуваат лицата со оштетен вид во секојдневниот живот.

Да се ​​биде лице со оштетен вид значи  соочување со различни потешкотии како што се одење на шопинг, подготовка на оброк и подобрување на готвачките способности, како и знаење за здрава исхрана. Кога лицата со оштетен вид сакаат да вечераат надвор, почнуваат да се соочуваат со бројни тешкотии во моментот кога ќе влезат на паркингот на рестораните. Многу студии го поддржаа постоењето на овие проблеми во врска со недостигот на пристапност: чекорите во и надвор од зградата може да бидат незгодни за лицата со оштетен вид, така што градината и влезот на зградата треба да бидат изградени на пристапен начин. Кога ќе успеат да влезат во зградата, овој пат се соочуваат со необучен персонал кој може да притрча да им помогне до нивното место, што би можело да им пречи на нивната независност. Дополнително, ако нивната чинија и стакло се отстранат без претходна најава, тоа може да биде шокантно за нив. Покрај тоа, според World Blind Reunion, 90% од објавените материјали не се достапни за луѓето со оштетен вид. Добро е да имате на располагање различни видови менија, вклучително и големи букви и брајово писмо кои ќе им помогнат да нарачаат со сопствено темпо. Покрај сите овие предизвици, тие исто така се борат самостојно да одат во тоалет.

Нашата добра практика се однесува на активностите за готвење на лицата со оштетен вид. Како што претходно споменавме, 90% од објавените материјали не се достапни за лицата со оштетен вид, оваа книга со рецепти, која е напишана со Брајово писмо, не е меѓу 90%. Содржината на готвачот е подготвена од волонтери на Ротари клубот Чекирге, проследено од преглед и стандардизација на познатиот готвач и уредник на книгата Омер Акор. Сите рецепти се прилагодени во согласност со можностите на лицата со оштетен вид со помош на мириси и форми.

Книгата со рецепти е воведена преку активност на Академијата ИНОКСАН. Омер Акор и лицата со оштетен вид, заедно подготвија четири рецепти во книгата. Готвачот спомна дека во подготвителната фаза си ги врзал очите 15 дена за да ги разбере тешкотиите со кои се соочуваат лицата со оштетен вид. Тој додаде дека во текот на оваа фаза понекогаш се горел и сечел и ја напишал книгата откако се едуцирал за тоа како лицата со оштетен вид се движат во кујната.

Нека биде во кујна или во ресторан, готвењето и јадењето беше вистинска борба за лицата со оштетен вид, но се забележува голем развој во оваа област и луѓето се повеќе се свесни за проблемот. И овој проект ќе биде уште една тула на ѕидот на свеста.