Контакт

Контактирајте со нас!

Не двоумете се да не контактирате ако ви треба повеќе помош

Кликнете на официјалната веб-страница на партнерот на проектот за да стапите во контакт и да ги најдете одговорите што ги барате!

Lifelong Learning (project holder)

Мрежа за доживотно учење (LLN)

Eurasia Innovative Society Association

Austrian Association of Inclusive Society – AIS

Нашата локација

  Lifelong Learning Network (LLN)
  Tetovo, Macedonia
  Perform on a top
  Gothenburg, Västra Götaland County
  Eurasia Innovative Society Association
  Bursa, Turkey
  Udhetimi i Lire
  Lagja 3, Rr. Egnatia, Durrës, Shqipëri Zyra Qëndrore
  Austrian Association of Inclusive Society – AIS
  Döblergasse 1/13, A1070 Wien, Austria
  Asociația Babilon Travel
  Piața Cipariu nr. 15 bl. IIIA sc. 2 ap. 64, 400191 Cluj-Napoca, Romania