Партнерство

Lifelong Learning (project holder)

Мрежа за доживотно учење (LLN)

Мрежата за доживотно учење (LLN) Македонија е националнa мрежа на здруженија формиранa во 2012 година со цел да го поддржи развојот на образованието на возрасните во Македонија. Вклучува локални и државни институции, граѓански организации, компании, експерти и други субјекти заинтересирани за прашања поврзани со доживотно учење. Мрежата функционира на ниво на политики во соработка со министерствата и другите јавни институции, а исто така обезбедува поддршка на придонесувачите на образованието за возрасни лица. Во изминатиот период, LLN работеше на различни проекти поврзани со стручно образование и обука, рурален развој, поддршка на лица со посебни потреби/попреченoст и други групи. За време на спроведувањето на активностите, LLN обезбеди експертиза и се справи со предизвиците на доживотното учење. LLN соработува со неколку мрежи активни на европско ниво со цел размена на знаења и искуства. Визијата на LLN е: Македонија, економски развиена земја со образовани и вработени луѓе. Мисијата на LLN: Создавање овозможувачка средина и зајакнати капацитети за образование на возрасните.

Asociatia Babilon Travel (ABT)

Главната мисија на Asociatia Babilon Travel (ABT) е да промовира социјална вклученост, интеркултурен дијалог, адаптивни спортови и активности на отворено како инструменти за вклучување и активно европско граѓанство меѓу младите со или без посебни потреби или младите со помалку можности. Во нашите програми, ние обучуваме млади работници, млади лидери, наставници, едукатори и волонтери, да бидат способни да ги вклучат лицата со посебни потреби во различни активности, вклучувајќи образовни, спортски, внатрешни и надворешни активности и меѓународни програми за мобилност. Исто така, обучуваме волонтери да ги придружуваат групите на лица со попреченост, особено лицата со оштетен вид, по адаптираните туристички патеки, кои ги документираме со достапни туристички водичи на Брајово писмо, големи фонтови и аудио формати. АБТ делува како организација за координација, испраќање и домаќин на локални и меѓународни проекти кои вклучуваат млади со посебни потреби и помалку можности, како и нејзиниот персонал, волонтери и персонал од нејзините стратешки партнери, на обуки, младински и други настани поврзани со неформално образование (НФЕ), инклузија, спорт, претприемништво, интеркултурно учење, информатички и комуникациски технологии (ИКТ) и платформи за социјални медиуми.

Австриско здружение на инклузивно општество (АИС)

Австриското здружение на инклузивно општество (АИС) е невладина организација со седиште во Виена, Австрија, посветена на интердисциплинарно истражување кое промовира иновации и соработка во областа на човековите права, социјалната вклученост и развој. Активностите на AIS вклучуваат истражување и анализа, евалуации, публикации и застапување, како и свикување и олеснување на размената на идеи и отворени дискусии кои стимулираат ново размислување за актуелните прашања во Европа, притоа одржувајќи глобална перспектива. AIS одржува конференции, работилници, обуки и други настани кои се фокусираат на социјалниот развој, промените во однесувањето и поттикнуваат вклучување на младите и маргинализираните групи. Главните области на фокус се: ● Развој на заедницата ● Личен и професионален развој ● Интеграција, вклученост и социјална правда ● Национална и меѓународна соработка ● Климатските промени и животната средина ● Човекови права ● Млади и вработување ● Различностa и општеството ● Родова еднаквост ● Силеџиство/Сајбер-малтретирање и посредување во конфликти во училиштата ● Миграција, државјанство и припадност ● Развојна соработка и хуманитарна помош ● Спротивставување на насилен екстремизам AIS има силна репутација за производство на независни квалитетни студии, како и ангажирање во меѓународна соработка за поддршка и промовирање на добри практики кои создаваат релевантна работа. Инклузивното општество моментално работи во испораката на широк спектар на проекти и се залага за стратешко влијание во низа сектори кои допираат до нашите фокусни тематски области. Членовите на персоналот и волонтерите се посветени да се борат за еднакви права за сите и да промовираат целосно вклучување на социјално загрозените, хендикепираните и маргинализираните лица во сите аспекти на животот.

Здружение „Udhetim i Lire - Liberi di Viaggiare“

Здружението „Udhetim i Lire - Liberi di Viaggiare“ е фокусирано на туризмот, културното наследство, младите, животната средина, руралниот развој, доброто владеење, културата, волонтеризмот и промоцијата на човековите права. Ова здружение работи во Драч, Албанија. Мисијата на Здружението „UiL - LdV“ ја извршуваат: 1. Застапување 2. Истражување 3. Размена на информации и искуства 4. Партнерство и мрежа 5. Лобирање

Perform on Top

Perform on Top има повик да ги примениме нашите средства и морални вредности за да направиме позитивно влијание во општеството и да дадеме се од себе за да направиме забележителна разлика. Ние сме страсни за инклузивно општество што резултира со тоа што Различноста & Инклузијата постојано се на врвот на јазикот во нашата заедница. Инспирирани од нашите партнери во рамките на проектот, Perform On Top ја користи можноста да започне да работи со лица со попреченост. НАШИТЕ СТРАТЕГИСКИ ЦЕЛИ: (1) Социјални услуги и кохезија; (2) Зајакнување на граѓанското општество; (3) Стручно образование и обука; (4) Подобрување на условите за живот и животниот стандард; (5) Економски развој.

Eurasia Innovative Society Association

Eurasia Innovative Society Association е невладина организација лоцирана во Бурса, Турција. Спроведува мултидисциплинарни истражувања во полето на младото образование, социјалната вклученост, одржливиот раст и многу повеќе. Истражувањето и анализите, проценките, објавувањето и застапувањето се меѓу напорите на Евроазија, како и свикувањето и олеснувањето на размената на идеи и отворените дебати кои промовираат свежо размислување за современите предизвици во Европа, истовремено одржувајќи глобална перспектива. Eurasia Institute организира конференции, работилници, обуки и други активности кои промовираат социјален раст, промени во однесувањето и вклучување на младите и маргинализираните групи. Нашите клучни области на интерес се: ● Развој на заедницата ● Професионален и личен раст ● Социјална правда, интеграција и инклузија ● Млади и вработување ● Човекови права ● Отворање работни места за бегалците ● Животна средина и климатски промени ● Општество и различност Eurasia има солидна репутација за обезбедување висококвалитетни независни истражувања, како и за обезбедување помош за соработка низ целиот свет и за поддршка на најдобрите практики што резултираат со значајна работа. Eurasia, исто така, активно работи на голем број иницијативи и се залага за стратешко влијание во голем број индустрии кои се релевантни за нашите клучни теми. Нашиот персонал посветено работи на решавање на социо-економските прашања преку истражување и анализа. Од јуниори до сениори Eurasia следи инклузивни политики за да создаде подобар свет за секого.