Bölüm 1. Giriş

Bölüm 1. Giriş

Proje:

“Engelli gençler için yeşil büyüme öğrenme araçlarının tasarlanması" #

PR2: Öğrenme desteği olarak görme engelli gençler için sesli materyaller ve zihinsel engelli gençler özel kitaplar

Projenin Amacı #

Temel amaç, yeşil büyüme ve kültür ile ilgili engelli bireyler için öğrenme yardımcıları geliştirmek ve oluşturmaktır. 

Bu amaçla, yeşil büyüme ve kültür konusunu ele alan modüller ve müfredat tasarlayacağız. Bu müfredat okullarda ders dışı etkinlik olarak ve gençlerin STK eğitimi için kullanılacaktır. Ayrıca, bu materyali genişletmek ve engelli dezavantajlı gençlerin ihtiyaçlarına uyarlamak istiyoruz/olacağız.

Projenin Hedefleri #

  1. Her katılımcı ülkeye özgü öğrenme müfredatı için içerik belirlemek ve seçmenin yanında gençler, özellikle engelli gençler, için çekici ve erişilebilir uygun müfredat oluşturmak
  2. Engelli gençlerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış özel öğrenme materyalleri ve öğrenme yardımcıları geliştirmek ve okulları ve öğretmenleri diğer konular için benzer yardımcılar geliştirmeye devam etmeleri için teşvik etmek.
  3. Bu öğrenme yardımcılarını, özellikle ilgili paydaşlara bir kamu malı olarak tanıtmak ve bunları okulların öğrenme sürecine ders dışı faaliyetler olarak dahil etmek.
  4. Uygulama yapılan ülke ve bölgelerin her birinde yeşil büyüme kültürü kavramını teşvik etmek: Hangi faaliyetleri uygulayacaksınız?

Proje partnerleri #

  • Avrasya Yenilikçi Toplum Derneği, Türkiye

  • Udhetim i Lire – Liberi di Viaggiare, Arnavutluk

  • Asociatia Babilon Travel, Romanya

  • Perform On Top, İsveç

  • Austrian Association of Inclusive Society (AIS), Avusturya

  • Lifelong Learning Network (LLN), Makedonya