Kapitel 1. Introduktion

Kapitel 1. Introduktion

Projekt:

"Utforma grön tillväxt inlärningshjälpmedel för unga personer med funktionsnedsättning" #

PR2: Producerade ljud för synskadade och specialböcker som inlärningshjälpmedel för unga personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Projektmål #

Huvudsyftet är att utveckla och skapa läromedel för personer med funktionsnedsättning relaterade till grön tillväxt och kultur.

För detta ändamål kommer vi att utforma en läroplan och moduler som tar upp ämnet grön tillväxt och kultur. Dessa läroplaner ska användas som fritidsaktiviteter i skolorna och för ungdomsorganisationers utbildning. Vidare vill/kommer vi att utöka detta material och anpassa det efter behoven hos utsatta ungdomar med funktionsnedsättningar

Projektmål #

  1. Att identifiera och välja innehåll för läroplanerna specifikt för varje deltagande land och att skapa lämpliga läroplaner som är attraktiva för ungdomar och särskilt tillgängliga för ungdomar med funktionshinder
  2. Att utveckla särskilt läromedel och läromedel anpassade till behoven hos unga personer med funktionsnedsättning och att uppmuntra skolorna och lärarna att fortsätta utveckla liknande hjälpmedel för andra ämnen.
  3. Att främja dessa läromedel som en allmän nytta, särskilt för intresserade intressenter, och att introducera dem i skolornas lärandeprocess som fritidsaktiviteter.
  4. Att främja konceptet med en kultur av grön tillväxt i vart och ett av länderna och regionerna. Genomförande: Vilka aktiviteter kommer du att genomföra?

Projekt partners #

  • Eurasia Innovative Society Association, Turkiet
  • Udhetim i Lire, Albanien
  • Babilon Travel Association, Rumänien
  • Perform On Top, Sverige
  • Austrian Association of Inclusive Society (AIS), Österrike
  • Lifelong Learning Network (LLN), Makedonien