Ortaklık

Lifelong Learning (project holder)

The Lifelong Learning Network (LLN)

The Lifelong Learning Network (LLN) (Hayat Boyu Öğrenme Ağı) Makedonya, 2012 yılında kurulmuş olup Makedonya'da yetişkin eğitiminin gelişimini desteklemeyi amaçlayan ulusal bir şemsiye kuruluştur. Yerel ve devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları, şirketler, uzmanlar ve yaşam boyu öğrenme ile ilgili konularla ilgilenen diğer kuruluşları bir araya getirir. Ağ, bakanlıklar ve diğer kamu kurumları ile işbirliği içinde hem politika düzeyinde çalışmakta hem de yetişkin eğitimi sağlayıcılarına destek sağlamaktadır. Geçtiğimiz dönemde LLN, mesleki eğitim ve öğretim, kırsal kalkınma, engelli/engelli kişilere ve diğer gruplara destek ile ilgili farklı projeler üzerinde çalışmaktadır. LLN faaliyetlerin uygulanması sırasında, uzmanlık sağlamakta veya yaşam boyu öğrenmenin zorluklarını ele almaktadır. LLN, Avrupa düzeyinde aktif olan çeşitli ağlarla işbirliği yaparak bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmaktadır. LLN'nin Vizyonu: Makedonya'nın, eğitimli ve istihdam edilen insanlara sahip ekonomik olarak gelişmiş ülke haline gelmesi. LLN'nin Misyonu: Yetişkinlerin eğitimi için elverişli bir ortam oluşturmak ve kurumların kapasitelerini güçlendirmek.

Asociatia Babilon Travel'ın (ABT)

Asociatia Babilon Travel'ın (ABT) ana misyonu, kültürlerarası diyalog, uyarlanmış spor ve açık hava etkinliklerini ve aktif Avrupa vatandaşlığı araçlarını kullanarak özel ihtiyaçları olan veya olmayan ya da daha az fırsata sahip gençlerin sosyal hayata dahil olmalarını, teşvik etmektir. Programlarımızda, özel ihtiyaçları olan kişilerin eğitim, spor, kapalı ve açık hava etkinlikleri ve uluslararası hareketlilikler dahil olmak üzere çeşitli etkinliklere dahil etme yeteneğine sahip gençlik çalışanları, gençlik liderleri, öğretmenler, eğitimciler ve gönüllüler yetiştiriyoruz. Ayrıca, engelli gruplarına, özellikle görme engellilere, Braille alfabesi, büyük yazı tipleri ve ses formatlarında erişilebilir turist rehberleriyle belgelediğimiz uyarlanmış turist parkurlarında eşlik edecek gönüllüler yetiştiriyoruz. ABT, özel ihtiyaçları ve imkanları kısıtlı gençleri ve ayrıca personeli, gönüllüleri ve stratejik ortaklarının personelini, eğitimler, gençlik değişimleri ve diğer etkinliklere dahil eden yerel ve uluslararası projelerde koordinasyon görevi yürüten, gönderen ve ev sahibi kurum olarak görev alan bir kuruluştur. Çalışmaları arasında; örgün eğitim (NFE), sosyal içerme, spor, girişimcilik, kültürlerarası öğrenme, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) ve sosyal medya platformları bulunmaktadır.

Austrian Association of Inclusive Society

Austrian Association of Inclusive Society (Avusturya Kapsayıcı Toplum Derneği (AIS)), merkezi Viyana, Avusturya'da bulunan ve insan hakları, sosyal içerme ve kalkınma alanlarında yenilikçiliği ve işbirliğini teşvik eden disiplinler arası araştırmalara adanmış bir sivil toplum kuruluşudur. AIS'in faaliyetleri arasında araştırma ve analiz, değerlendirmeler, yayınlar ve savunuculuğun yanı sıra küresel bir perspektifi korurken Avrupa'daki güncel konular hakkında yeni düşünceleri teşvik eden fikir alışverişini ve açık tartışmaları bir araya getirmek ve kolaylaştırmak yer alır. AIS, sosyal gelişim, davranış değişikliği ve gençlerin ve marjinal grupların katılımını teşvik eden konferanslar, çalıştaylar, eğitimler ve diğer etkinlikler düzenler. Ana odak alanları şunlardır: ● Topluluk Geliştirme ● Kişisel ve Mesleki Gelişim ● Entegrasyon, Kapsayıcılık ve Sosyal Adalet ● Ulusal ve Uluslararası İşbirliği ● İklim Değişikliği ve Çevre ● İnsan Hakları ● Gençlik ve İstihdam ● Çeşitlilik ve Toplum ● Cinsiyet Eşitliği ● Okullarda Zorbalık/ Siber Zorbalık ve Çatışma Arabuluculuğu ● Göç, Vatandaşlık ve Aidiyet ● Kalkınma İşbirliği ve İnsani Yardım ● Şiddet İçeren Aşırılıkla Mücadele AIS, bağımsız kalite çalışmaları üretmenin yanı sıra uluslararası işbirlikçi desteğe katılma ve ilgili çalışmaları üreten iyi uygulamaları teşvik etme konusunda güçlü bir üne sahiptir. AIS bir çok alanda çeşitli projeler sunmak için çalışmalar yürütmekte ve odak tematik alanlarımıza değinen çeşitli sektörlerde stratejik etkiyi savunmaktadır. AIS Personel ve gönüllüleri, herkes için eşit haklar için mücadele etmeye ve sosyal olarak dezavantajlı, engelli ve marjinalleştirilmiş kişilerin yaşamın her alanına tam olarak dahil edilmesini teşvik etmeye kararlıdır.

"Udhetim i Lire - Liberi di Viaggiare"

"Udhetim i Lire - Liberi di Viaggiare", turizm, kültürel miras, gençlik, çevre, kırsal kalkınma, iyi işbirlikçi yönetim, kültür, gönüllülük ve insan hakları teşviklerine odaklanmıştır. Dernek Durres, Arnavutluk'ta faaliyet göstermektedir. “UiL - LdV” derneğinin misyonu şöyledir: 1. Savunuculuk 2. Araştırma 3. Bilgi ve Deneyim alışverişi 4. Ortaklık ve Ağ 5. Lobicilik

Perform on Top

Perform on Top olarak toplumda olumlu bir etki yaratmak ve gözle görülür bir fark oluşturmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaktayız. Bunu sağlamak için elimizdeki tüm imkanları kullanma konusunda kararlılığa ve ahlaki değerlere sahibiz. Çeşitlilik ve Kapsayıcılığın topluluğumuzda yerleşmesi ile sonuçlanacak kapsayıcı toplum konusunda bir farkındalık oluşturma konusunda tutkuluyuz. Projedeki ortaklarımızdan ilham alan Perform On Top, engelli bireylerle çalışmayı güzel bir fırsat olarak görmektedir. STRATEJİK HEDEFLERİMİZ: (1) Sosyal hizmetler ve uyum; (2) Sivil toplumun güçlendirilmesi; (3) Mesleki Eğitim ve Öğretim; (4) Yaşam koşullarının ve yaşam standardının iyileştirilmesi; (5) Ekonomik kalkınma.

Avrasya Yenilikçi Toplum Derneği

Avrasya Yenilikçi Toplum Derneği, Bursa'da yerleşik bir sivil toplum kuruluşudur. Genç eğitim, sosyal içerme, sürdürülebilir büyüme ve daha pek çok alanda uygulanan çok disiplinli araştırmaları yürütmektedir.. Araştırma ve analiz, değerlendirme, yayıncılık ve savunuculuk Avrasya'nın faalyetleri arasında yer alırmaktadır. Avrupa'daki günümüz zorluklarının çözümüne dair küresel bir bakış açısını korurken diğer yandan yenilikçi düşünmeyi teşvik eden fikir alışverişini kolaylaştırmayı ve açık tartışmalar için kişileri bir araya getirmeyi savunmaktadır.. Avrasya, sosyal büyümeyi, davranış değişikliğini ve gençlerin ve marjinal grupların katılımını teşvik eden konferanslar, çalıştaylar, eğitimler ve diğer faaliyetler düzenlemektedir. Başlıca ilgi alanlarımız: ● Topluluğun Gelişimi ● Profesyonel ve Kişisel Gelişim ● Sosyal Adalet, Entegrasyon ve Kapsayıcılık ● Gençlik ve İstihdam ● İnsan Hakları ● Mülteciler için iş yaratmak ● Çevre ve İklim Değişikliği ● Toplum ve Çeşitlilik Avrasya, yüksek kaliteli bağımsız araştırma sunmanın yanı sıra dünya çapında işbirliği yardımı sağlama ve anlamlı çalışmalarla sonuçlanan en iyi uygulamaları destekleme konusunda sağlam bir üne sahiptir. Avrasya ayrıca bir dizi inisiyatif üzerinde aktif olarak çalışmakta ve ana tema alanlarımızla ilgili bir dizi endüstride stratejik etkiyi savunmaktadır. Personelimiz, sosyo-ekonomik sorunları araştırma ve analiz yoluyla ele aldıkları özenli çalışmalar yürütmektedirler. Küçüklerden yaşlılara kadar Avrasya, herkes için daha iyi bir dünya yaratmak için kapsayıcı politikalar izlemektedir.