Capitol 1. Introducere

Capitol 1. Introducere

Proiect

"Proiectarea unor mijloace de învățare a creșterii ecologice pentru tinerii cu dizabilități" #

PR2: Producerea de materiale audio pentru persoanele cu deficiențe de vedere și cărți speciale ca mijloace de învățare pentru tineri cu dizabilități intelectuale.

Scopul proiectului #

Obiectivul principal este de a dezvolta și crea mijloace de învățare pentru persoanele cu dizabilități în legătură cu creșterea ecologică și cultură.

În acest scop, vom proiecta un curriculum și module care să abordeze subiectul creșterii ecologice și cultura. Aceste programe vor fi utilizate ca activități extracurriculare în școli și pentru ONG-uri de formare a tinerilor. În plus, dorim/voi să extindem acest material și să îl adaptăm la nevoile de tinerilor defavorizați cu dizabilități.

Obiectivele proiectului #

  1. Identificarea și selectarea conținutului pentru programele de învățare specifice fiecărei țări participante și de a crea programe de învățământ adecvate, atractive pentru tineri și în special accesibile pentru tinerii cu dizabilități

   

  1. Să elaboreze materiale de învățare speciale și ajutoare de învățare adaptate la nevoile tinerilor cu dizabilități și să încurajeze școlile și cadrele didactice să continue să dezvolte ajutoare similar pentru alte subiecte.

   

  1. Să promoveze aceste mijloace auxiliare de învățare ca un bun public, în special în rândul părților interesate, și să le introduce în procesul de învățare din școli ca activități extracurriculare.

   

  1. Să promoveze conceptul de cultură a creșterii ecologice în fiecare dintre țările și regiunile implementare: Ce activități aveți de gând să implementați?

Parteneri de proiect #

 • Asociația Eurasia Innovative Society, Turcia
 • Udhetim i Lire – Liberi di Viaggiare, Albania
 • Asociația Babilon Travel, România
 • Perform On Top, Suedia
 • Asociația Austriacă pentru o Societate Incluzivă (AIS), Austria
 • Lifelong Learning Network (LLN), Macedonia