Proje Hakkında

Başlangıç tarihi

03 Ocak 2022

Süre

24 Ay

Finanse edilen

Avrupa Birliği Erasmus+ Programı tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir

Bağlam

Engelli gençler, toplumdan ve okuldan dışlanmalarına yol açabilecek çeşitli ayrımcılık biçimleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Engelli çocuklara yönelik tutumlar ve onları barındıracak kaynakların eksikliği, eğitime erişimde karşılaştıkları zorlukları daha da artırmaktadır. Okula erişim eksikliği bir sorun olmakla birlikte, eğitim sisteminin engelli gençlere kaliteli eğitim sağlayamaması da aynı derecede endişe vericidir. Sonuç olarak, düşük benlik saygısından muzdarip olmakta ve uygun işlere başvurabilmek için gerekli beceri veya bilgiden yoksun kalmaktadırlar.

 

Çocuk Hakları Sözleşmesi (CRC) ve Herkes İçin Eğitim çerçevesi tüm çocukların ve gençlerin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlarken, Engelli Kişilerin Hakları Sözleşmesi (CRPD) bu yükümlülükleri hatırlatmaktadır. Ayrıca, “Taraf Devletlerin, engelli çocukların diğer çocuklarla eşit bir şekilde tüm insan haklarından ve temel özgürlüklerden tam olarak yararlanmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alacağını” ve “her düzeyde kapsayıcı bir eğitim sistemi ve yaşam boyu öğrenme sağlayacağını” belirtmektedir (madde 7 ve 24).

Projenin temel amacı

Projenin temel amacı, Yeşil büyüme ve kültür ile ilgili olarak engelli bireyler için öğrenme yardımcıları geliştirmek ve oluşturmaktır.

 

Bu amaçla, yeşil büyüme ve kültür konusunu ele alan faydalı materyaller ve kaynaklar üretilmiştir. Bu müfredat, okullarda müfredat dışı faaliyetler olarak ve gençlerin STK’lardaki eğitimi için kullanılacaktır. Ayrıca, bu materyali genişletmek ve engelli dezavantajlı gençlerin ihtiyaçlarına göre uyarlamak istiyoruz.

Proje hedefleri

Proje hedef grupları

Birincil hedef kitle doğal olarak engelli gençler ve aileleri, bakıcıları, normal ve özel okullarda çalışan personel, engelli dernekleri ve STK’lardan oluşacaktır. Çoğaltıcı etkinlikler düzenlenerek toplumun tüm kesimlerinden çok daha çeşitli hedef kitleler kapsamlı bir şekilde hedeflenecektir. Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte şunları içerir:

Proje aşağıdaki proje sonuçlarını geliştirecektir:

  • Yeşil büyüme kavramına ve kültürel mirasın korunmasındaki önemine duyarlı ve aşina hale getirilmiş gençlerden oluşan eğitimli ve motive gruplar,
  • Engelli gençler için geliştirilmiş öğrenme yardımcıları,
  • Engelli gençler için de okullardaki müfredat ve müfredat dışı faaliyetlere yönelik öğrenme materyallerini erişilebilir hale getirmek. Gençleri, engelli akranlarının ihtiyaçlarına karşı duyarlı hale getirmek.
  • Tasarlanan müfredat ve öğrenme araçları kullanılarak birçok okulda yeşil büyümeyi ele alan müfredat dışı etkinlikler düzenlemek, engelli gençlerin de öğrenme araçlarını kullanmakta ve söz konusu konulardaki bilgilerini artırmak.
  • Yeşil büyüme fikrini yaratıcı öğrenme araçlarıyla yaygınlaştırmak ve gençlerin onları kişisel inanç ve değerler sistemlerinin bir parçası olarak kolayca kabul etmesi.