Despre proiect

Data de începere

03/01/2022

Durata

24 luni

Co-finanțat

Co-finanțat de Programul Erasmus+ al Uniunii Europene

Context

Tinerii cu dizabilități se confruntă cu multiple forme de discriminare, ceea ce poate duce la excluderea lor din societate și școală. Atitudinea față de copiii cu dizabilități, precum și lipsa de resurese necesare pentru a realiza integrarea, accentuează dificultățile pe care le întâmpină în accesul la educație. În timp ce lipsa accesului la școală este o problemă, o îngrijorare la fel de mare este incapacitatea sistemului educațional de a asigura o educație de calitate pentru tinerii cu dizabilități. Ca urmare, ei suferă de o stimă de sine scăzută și nu au abilitățile sau cunoștințele necesare pentru a aplica pentru locuri de muncă potrivite pentru aceștia. În timp ce Convenția cu privire la Drepturile Copilului (CRC) și cadrul  Educație Pentru Toți își propun să îndeplinească nevoile de învățare ale tuturor copiilor și tinerilor, Convenția cu privire la Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (CRPD) amintește de aceste obligații. Mai mult decât atât, specifică faptul că “Statele Partenere trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a asigura deplina bucurie de către copiii cu dizabilități a tuturor drepturilor omului și libertăților fundamentale în mod egal cu ceilalți copii” și “să asigure un sistem educațional inclusiv la toate nivelurile și învățare pe tot parcursul vieții” (articolele 7 și 24).

Scopul proiectului

Scopul principal al proiectului este dezvoltarea și crearea unor materiale de învățare pentru persoanele cu dizabilități, legate de creșterea și cultura sustenabilă.

În acest scop, se vor produce materiale și resurse utile care abordează tema creșterii verzi (green growth) și culturii. Aceste programe trebuie utilizate ca activități extracurriculare în școli și pentru formarea tinerilor în cadrul ONG-urilor. În plus, dorim/suntem hotărâți să extindem acest material și să-l adaptăm nevoilor tinerilor defavorizați cu dizabilități.

Obiectivele proiectului

Grupurile țintă ale proiectului

Un public țintă principal ar include în mod natural tineri cu dizabilități și familiile lor, îngrijitorii, personalul angajat în școli obișnuite și speciale, asociațiile de persoane cu dizabilități și organizațiile neguvernamentale. O varietate considerabil mai mare de publicuri-țintă din toate segmentele societății vor fi extensiv vizate prin organizarea de evenimente de multiplicare. Aceasta include, dar nu se limitează la:

Proiectul va dezvolta următoarele rezultate:

  • Grupuri de tineri instruiți și motivați, sensibilizați și familiarizați cu conceptul de creștere verde și importanța sa în protejarea patrimoniului cultural.
  • Dezvoltarea uneltelor de învățare pentru tinerii cu dizabilități.
  • Promovarea curriculelor și a materialelor de învățare pentru activități extracurriculare în școli, accesibile și pentru tinerii cu dizabilități. Tinerii au fost sensibili la nevoile colegilor lor cu dizabilități.
  • Au fost organizate activități extracurriculare axate pe creșterea verde în multe școli folosind curriculele și uneltele de învățare dezvoltate, iar tinerii cu dizabilități au folosit, de asemenea, uneltele de învățare și și-au îmbunătățit cunoștințele în aceste domenii menționate.
  • Conceptul de creștere verde a fost diseminat prin unelte creative de învățare și a fost acceptat cu ușurință de către tineri ca parte a sistemului lor personal de credințe și valori.