Veglat e gjelbra

Hartimi i mjeteve mësimore për rritjen e gjelbër për të rinjtë me aftësi të kufizuara

Mirë se vini në eksperiencën e re dhe mundësinë e të mësuarit!

Shkarkoni aplikacionin celular Green Tools

Ky aplikacion shërben si një platformë mësimi e krijuar posaçërisht për të rinjtë me aftësi të kufizuara, duke i ndihmuar ata të fitojnë njohuri dhe aftësi në lidhje me rritjen e gjelbër dhe ruajtjen e kulturës.