Gröna verktyg

Utformning av läromedel för grön tillväxt för unga personer med funktionshinder

Välkommen till den nya erfarenheten och möjligheten att lära!

Ladda ner mobilappen Green Tools

Denna app fungerar som en inlärningsplattform speciellt utformad för ungdomar med funktionshinder, för att hjälpa dem att få kunskaper och färdigheter relaterade till grön tillväxt och kulturellt bevarande.