Asociați

Implicarea partenerilor asociați este crucială pentru creșterea impactului și valorii Proiectului Green Tools. Partenerilor asociați li se va oferi, ca o recompensă pentru angajamentul și contribuția lor, vizibilitate în toate activitățile proiectului (în special în Diseminare), acces timpuriu la rezultatele proiectului și menționare pe Platforma OER.

Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca

Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca este o instituție publică cu o tradiție de peste 130 de ani în educarea copiilor cu deficiențe de auz și/sau dizabilități asociate.

Vienna Association of Education Volunteers

Asociația Voluntarilor în Educație din Viena (VAEV) este o organizație non-guvernamentală, cu sediul în Viena, Austria, formată dintr-o comunitate de susținători pasionați, angajați în dezvoltarea de soluții durabile pentru îmbunătățirea proceselor de educație și învățare prin cercetare, participare în proiecte și promovarea inovației. Prin interacțiunea continuă a colaborării transfrontaliere, VAEV dezvoltă și oferă programe sub forma unor activități bazate pe comunitate pentru a împuternici oamenii, a pleda pentru schimbări în politici și pentru a avansa și consolida accesul la educație de calitate și oportunități de învățare pentru cele mai vulnerabile grupuri.

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca, o instituție cu tradiție la nivel național și în regiunea Transilvania, își propune ca obiectiv principal dezvoltarea, promovarea și menținerea unui nivel ridicat de calitate al serviciilor educaționale și de habilitare/reabilitare, adaptate tuturor nevoilor și cerințelor elevilor cu deficiențe de vedere sau deficiențe multiple ale simțurilor, astfel încât, la vârsta adultă, să-și valorifice potențialul la maxim, să fie independenți și să se bucure de viața familială, socială și profesională.

Central European Training Institute

Institutul de Formare Central-European (CETI) este un centru de instruire activ în domeniul formării profesionale la nivel internațional. Noi credem că învățarea ar trebui să fie accesibilă, captivantă, adaptată nevoilor cursanților și axată pe elev în abordarea sa. Scopul nostru este să ajutăm oamenii să-și valorifice potențialul și să-și îmbunătățească propria viață prin creșterea cunoștințelor și abilităților lor prin oportunități educaționale formale și informale. CETI este specializat în organizarea și coordonarea mobilităților finanțate de UE, a cursurilor de formare și a proiectelor de stagii de pregătire profesională.

Education and Social Innovation Centre of Austria

Centrul de Educație și Inovare Socială din Austria (ESICA) își propune să dezvolte proiecte de cercetare și aplicație pentru a consolida și răspândi cunoștințele despre înglobarea socială și pentru a promova schimbul de experiențe naționale și internaționale prin stabilirea de rețele pentru inovații social acceptate și durabile, care să răspundă provocărilor globale.

Association Community Development Institute

The Community Development Institute (CDI) este o asociație națională neguvernamentală și nonprofit care acoperă domeniile dezvoltării, educației și serviciilor sociale. Experiența CDI se bazează pe peste 25 de ani de activitate în comunitate, abordând problemele și nevoile cetățenilor și contribuind la depășirea provocărilor.

National Union of the Blind of the Republic of North Macedonia

National Union of the Blind of the Republic of North Macedonia a fost înființată în 1946 sub numele de The Union of the Blind of the Republic of Macedonia și de atunci a acționat ca organizație națională, non-guvernamentală, non-partizană, non-profit și umanitară de importanță socială specială în Republică.

School for Visually Impaired Children and Youth "Dimitar Vlahov"

Școala pentru Copii și Tineri cu Deficiențe de Vedere "Dimitar Vlahov" este singura instituție din întreaga țară unde se desfășoară educația primară și profesională secundară a elevilor cu deficiențe de vedere. În plus, școala dispune de un cămin cu o capacitate de aproximativ 90 de paturi și care, pe lângă elevii cu deficiențe de vedere, găzduiește elevi din licee obișnuite care vin din interior, promovând astfel incluziunea socială, depășirea prejudecăților și discriminării și răspândirea valorilor egalității.

Uludağ Üniversitesi Public university

Universitatea Publică Uludağ Üniversitesi este situată în Bursa, Turcia.

TURGED (Association of Blinds of Turkey)

TURGED își propune să asigure garanția legală a drepturilor persoanelor cu deficiențe de vedere prin realizarea unor reglementări legale care elimină dezavantajele acestora date de dizabilitățile lor, eliminarea reglementărilor și practicilor discriminatorii împotriva persoanelor cu deficiențe de vedere în toate domeniile vieții, asigurarea participării depline a persoanelor cu deficiențe de vedere în viața socială ca indivizi ale căror nevoi speciale sunt luate în considerare.

TIED (Association of Hearing Impaired)

TIED (Asociația Persoanelor Cu Deficiențe de Auz) luptă pentru a se asigura că membrii comunică și se integrează în societate, pentru a contribui la participarea lor în viață, pentru a avea un loc de muncă și o profesie, și pentru a asigura instituționalizarea asociației noastre, pentru a asigura serviciul continuu de armonie și unitate prin eliminarea tuturor tipurilor de șocuri și posibilități de terminare din mintea membrilor noștri. În munca sa, TIED se concentrează pe proiecte sociale durabile.

ZİÇEV (Association of Protecting and Raising Intellectually Disabled Children)

Misiunea ZİÇEV (Asociația pentru Protejarea și Creșterea Copiilor cu Dizabilități Intelectuale) este de a se asigura că elevii devin indivizi autonomi, independenți și productivi, maximizând potențialul persoanelor care necesită educație specială, luând în considerare situația și abilitățile lor individuale. În acest scop, să îmbunătățească abilitățile profesionale ale personalului de conducere și educație prin sporirea competențelor lor.

DIEEF (World Federation of the Deaf and Disabled)

DIEEF (Federația Mondială a persoanelor cu deficiențe de auz și Persoanelor cu Dizabilități)

Altinokta Associaton for Blind

Asociația Altinokta pentru Persoanele cu Deficiențe de Vedere
http://www.altinokta.org.tr/default.asp

Myndigheten för delaktighet MFD

Myndigheten för delaktighet MFD este o autoritate de cunoaștere care activează în domeniul dizabilității.

Asociația Părinților pentru Copiii și Tinerii cu Deficiențe de Vedere Föräldraföreningen för synskadade barn och ungdomar

Asociația Părinților pentru Copiii și Tinerii cu Deficiențe de Vedere Föräldraföreningen för synskadade barn och ungdomar - Scopurile noastre includ desfășurarea de activități recreative semnificative pentru copiii și tinerii cu deficiențe de vedere și familiile acestora, pentru promovarea dezvoltării și a unei bune stări de sănătate.

YesBox

YesBox este un loc animat de întâlnire pentru persoanele cu idei noi. Împreună cu noi, poți testa gândurile tale și să-ți dezvolți ideile. Îți oferim inspirație și susținere pentru a face următorul pas. Aici se regăsesc o mulțime de cunoștințe adunate sub același acoperiș. Vino și vezi cum te putem ajuta. Este complet gratuit.

Community Centre for Children with Disabilities, Durres Municipality

Centrul Comunitar pentru Copiii cu Dizabilități a fost creat în 2016 în cadrul unui proiect al organizației Salvati Copiii, în parteneriat cu Asociația "Ajută viața" și în colaborare cu Primăria Durrës. Odată cu finalizarea proiectului, în ianuarie 2019, Centrul a trecut în întregime sub administrația Municipiului Durrës. Oferă servicii directe pentru copiii cu dizabilități în domeniul comportamentului, comunicării, autonomiei, educației, abilităților academice și motorii. Planuri individuale de intervenție sunt întocmite și revizuite de către echipa multidisciplinară, în colaborare cu părinții.

Centrul de zi "Culorile Vieții", Kavaje

În acest centru se oferă sprijin pentru copiii cu dizabilități și familiile lor, asistență pentru educație și reabilitare, intervenții pentru a obține autonomie individuală în activitățile zilnice, menținerea și dezvoltarea abilităților pentru integrare socială, furnizarea de mese, servicii pentru desfășurarea activităților zilnice normale, servicii creative, recreativ-culturale și de mobilizare, etc.

Școala specială Durees

Școala Specială Durres este o instituție de învățământ public (instituție de învățământ secundar) destinată copiilor cu dizabilități intelectuale și fizice. Are o capacitate pentru 100 de elevi.