Gröna verktyg

Green Tools-projektet hjälper ungdomar med funktionsnedsättningar, pedagoger, utbildare genom att uppmuntra dem att använda ny teknik för att anta en mängd goda metoder för att förvärva ny och utöka befintlig kunskap i ämnena grön tillväxt och kultur. För att stödja dessa mål implementerades en kostnadsfri onlineplattform och mobilapplikation som samlar olika läromedel, material för att förbättra kunskapen samt för att bekanta målgrupperna med ämnena grön tillväxt och kultur.