Mobilapplikation

Stärka ungdomar med funktionshinder genom grön tillväxt och kultur

Denna app fungerar som en inlärningsplattform speciellt utformad för ungdomar med funktionshinder, för att hjälpa dem att få kunskaper och färdigheter relaterade till grön tillväxt och kulturellt bevarande.

Vad du kan förvänta dig:

Tillgängligt Lärande:

  • Läroplaner och moduler anpassade till olika funktionshinder för att säkerställa en inkluderande utbildning.
  • Specialanpassade läromedel och hjälpmedel för individuella behov.
  • Interaktiva och engagerande aktiviteter för att främja aktivt lärande.

Grön Tillväxt och Kultur:

  • Upptäck vikten av hållbar utveckling och skydd av ditt kulturarv.
  • Lär dig om miljövänliga metoder och initiativ för kulturellt bevarande.
  • Utveckla färdigheter för att bidra till en grönare framtid.

Bygga Självförtroende och Färdigheter:

  • Förvärva värdefull kunskap och färdigheter som är relevanta för den gröna ekonomin.
  • Öka ditt självförtroende och självkänsla genom interaktivt lärande.
  • Koppla upp dig med jämnåriga och dela erfarenheter i en stödjande miljö.

Extracurricular Aktiviteter:

  • Delta i roliga och utbildande aktiviteter som organiseras i skolor.
  • Använd appens läromedel för att förbättra din inlärningsupplevelse.
  • Engagera dig i samhället och främja grön tillväxt.

Denna app riktar sig till:

 • Ungdomar med funktionshinder
 • Familjer och vårdgivare
 • Lärare och skolpersonal
 • NGO:er och föreningar
 • Alla som är intresserade av grön tillväxt och kultur
Ladda ner nu och gå med i rörelsen!