Uppstartsmötet för projektet “”Utformning av läromedel för grön tillväxt för unga personer med funktionshinder”

first-kick-off meeting
Picture of Gröna verktyg

Gröna verktyg

Perform On Top deltog i uppstartsmötet för projektet “”Utformning av läromedel för grön tillväxt för unga personer med funktionshinder” som samfinansieras av Erasmus Plus-programmet från Europeiska kommissionen, vilket samlar 6 partner från 6 länder: Nordmakedonien, Rumänien, Österrike, Albanien, Sverige och Turkiet. KOM hölls i Tetovo, Makedonien den 20-21.06.2022.

Under uppstartsmötet definierade partnerorganisationerna tekniska och operativa aspekter av projektresultaten och relaterade aktiviteter. Mötets mål var också att definiera projekt- och finansiell förvaltning samt aspekter som rör intern kvalitet, övervakning och utvärdering, riskhantering. Projektets partner diskuterade implementering av projektresultaten, projektets tidsram, administrativa aspekter och valde projektets logotyp. Projektets huvudsyfte är att utveckla och skapa läromedel för personer med funktionshinder, relaterade till grön tillväxt och kultur.

I detta syfte kommer en läroplan och moduler att utformas som adresserar ämnet grön tillväxt och kultur. Dessa läroplaner ska användas som utomkurrikulära aktiviteter i skolor och för NGO-utbildning av ungdomar. Vidare vill/vill vi utvidga detta material och anpassa det till behoven hos missgynnade ungdomar med funktionshinder.

Projektet kommer att utveckla följande projektresultat:

  • R1: Utvecklat undervisningsinnehåll för undervisningsmaterial lämpligt för unga personer med funktionshinder om ämnen för grön tillväxt och kultur
  • R2: Producerat ljud för synskadade och specialböcker som läromedel för unga personer med intellektuella funktionshinder
  • R3: Producerade lärofilmer om grön tillväxt och kultur till var och en av de deltagande länderna.
  • R4: Skapat mobilapplikation och medkänsla för de utvecklade läromedlen.

Mer om projektet hittar du: https://performontop.com/

Dela det här inlägget