Transnationellt möte för projektet ”Utformning av läromedel för grön tillväxt för unga personer med funktionshinder”, Göteborg, Sverige

Transnational meeting of the project “Designing green growth learning aids for young
Picture of Gröna verktyg

Gröna verktyg

Perform on a Top deltog i det transnationella mötet för projektet “”Utformning av läromedel för grön tillväxt för unga personer med funktionshinder” som samfinansieras av Erasmus Plus-programmet från Europeiska kommissionen, som samlar 6 partner från 6 länder: Nordmakedonien, Rumänien, Österrike, Albanien, Sverige och Turkiet. Möte hölls i Göteborg, Sverige, den 02.12.2022. Tillsammans skapar vi läromedel för personer med funktionshinder relaterade till grön tillväxt och kultur.

Projektet kommer att utveckla följande resultat:

  • PR1: Utvecklat undervisningsinnehåll för undervisningsmaterialet lämpligt för unga personer med funktionshinder om ämnen för grön tillväxt och kultur
  • PR2: Producerat ljud för synskadade och unika böcker som läromedel för unga personer med intellektuella funktionshinder
  • PR3: Producerade lärofilmer om grön tillväxt och kultur till var och en av de deltagande länderna.
  • PR4: Skapat mobilapplikation och medkänsla för de utvecklade läromedlen

Dela det här inlägget