Video dokumentare

Video dokumentare

Maqedonia e Veriut

Rritja e Gjelbër në Maqedoni
Kultura në Maqedoni

Austria

Rritja e Gjelbër në Austri
Kultura në Austri

Shqipëria

Rritja e Gjelbër në Shqipëri
Kultura në Shqipëri

Turqia

Rritja e Gjelbër në Turqi
Kultura në Turqi

Suedia

Rritja e Gjelbër në Suedi
Kultura në Suedi

Rumania

Rritja e Gjelbër në Rumani
Kultura në Rumani