Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy beskriver våra policyer och procedurer för insamling, användning och avslöjande av din information när du använder tjänsten och berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra Tjänsten. Genom att använda tjänsten godkänner du insamling och användning av information i enlighet med denna sekretesspolicy.

Tolkning och definitioner

Tolkning

Orden vars första bokstav är versalerad har betydelser definierade under följande villkor. Följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller plural.

Definitioner

I denna sekretesspolicy gäller följande:

 • Konto betyder ett unikt konto som skapats för att du ska få tillgång till vår tjänst eller delar av vår tjänst.
 • Dot terbolag betyder ett företag som kontrollerar, kontrolleras av eller är under gemensam kontroll med en part, där ”kontroll” innebär ägande av 50% eller mer av aktierna, aktieinnehavet eller andra värdepapper som har rätt att rösta för val av styrelseledamöter eller annan förvaltningsmyndighet.
 • Organ isation (kallad antingen ”organisationen”, ”vi”, ”oss” eller ”vår” i detta avtal) hänvisar till nätverket för livslångt lärande (LLN), marskalk Tito nr 96, Tetovo 1200.
 • Cookies är små filer som placeras på din dator, mobila enhet eller någon annan enhet av en webbplats, som innehåller information om din surfhistorik på den webbplatsen bland dess många användningsområden.
 • Land hänvisar till: Makedonien
 • Enh et betyder varje enhet som kan komma åt Tjänsten, t.ex. en dator, en mobiltelefon eller en digital surfplatta.
 • Personuppgifter är all information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar individ.
 • Tjän sten avser webbplatsen.
 • Med tjänsteleverant ör avses varje fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna för Organisationens räkning. Det hänvisar till tredjepartsorganisationer eller individer som är anställda av organisationen för att underlätta tjänsten, att tillhandahålla tjänsten på organisationens vägnar, för att utföra tjänster relaterade till tjänsten eller för att hjälpa organisationen att analysera hur tjänsten används.
 • Användningsdata avser data som samlas in automatiskt, antingen genererade av användningen av tjänsten eller från själva tjänstens infrastruktur (till exempel varaktigheten av ett sidbesök).
 • Webb platsen hänvisar till Grön tillväxt, tillgänglig från https://greengrowth.mdu.mk
 • Du avser den person som har åtkomst till eller använder Tjänsten, eller Organisationen eller annan juridisk person på vars vägnar en sådan person har åtkomst till eller använder Tjänsten, beroende på vad som är tillämpligt.

Insamling och användning av dina personuppgifter

Typer av data som samlas in

Personuppgifter

När du använder vår tjänst kan vi be dig att förse oss med viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig. Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

 • Användningsdata

Användningsdata

Användningsdata samlas in automatiskt när du använder Tjänsten.

Användningsdata kan innehålla information som din enhets internetprotokolladress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid som spenderats på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

När du använder tjänsten via eller via en mobil enhet kan vi samla in viss information automatiskt, inklusive, men inte begränsat till, vilken typ av mobil enhet du använder, din mobila enhets unika ID, IP-adressen till din mobila enhet, ditt mobila operativsystem, typen av mobil webbläsare du använder, unika enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.

Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår tjänst eller när du öppnar tjänsten via eller via en mobil enhet.

Spårningsteknik och cookies

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten på vår tjänst och lagra viss information. Spårningstekniker som används är beacons, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår tjänst. De tekniker vi använder kan inkludera:

 • Cookies eller webbläsarkakor. En cookie är en liten fil som placeras på din enhet. Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie skickas. Men om du inte accepterar cookies kanske du inte kan använda vissa delar av vår tjänst. Om du inte har justerat din webbläsarinställning så att den kommer att vägra cookies, kan vår tjänst använda cookies.
 • Webbfyrar. Vissa delar av vår tjänst och våra e-postmeddelanden kan innehålla små elektroniska filer som kallas webbfyrar (även kallade tydliga gifs, pixeltaggar och gif-filer med en pixel) som gör det möjligt för organisationen att till exempel räkna användare som har besökt dessa sidor eller öppnat ett e-postmeddelande och för annan relaterad webbplatsstatistik (till exempel registrera populariteten för ett visst avsnitt och verifiera system- och serverintegritet).

Cookies kan vara ”beständiga” eller ”sessionscookies”. Beständiga cookies finns kvar på din dator eller mobila enhet när du går offline, medan sessionscookies raderas så snart du stänger din webbläsare. Läs mer om cookies på webbplatsartikeln om gratis sekretesspolicy.

Vi använder både sessionscookies och beständiga cookies för de ändamål som anges nedan:

 • Nödvändiga/väsentliga cookies

Typ: Sessionscookies

Administreras av: Oss

Syfte: Dessa cookies är nödvändiga för att ge dig tjänster tillgängliga via webbplatsen och för att du ska kunna använda vissa av dess funktioner. De hjälper till att autentisera användare och förhindra bedräglig användning av användarkonton. Utan dessa cookies kan de tjänster som du har bett om inte tillhandahållas, och vi använder endast dessa cookies för att förse dig med dessa tjänster.

 • Cookiepolicy/Meddelande Godkännande Cookies

Typ: Beständiga cookies

Administreras av: Oss

Syfte: Dessa cookies identifierar om användare har accepterat användningen av cookies på webbplatsen.

 • Funktionalitetscookies

Typ: Beständiga cookies

Administreras av: Oss

Syfte: Dessa cookies tillåter oss att komma ihåg val du gör när du använder webbplatsen, till exempel att komma ihåg dina inloggningsuppgifter eller språkinställningar. Syftet med dessa cookies är att ge dig en mer personlig upplevelse och undvika att du behöver ange dina preferenser varje gång du använder webbplatsen.

För mer information om de cookies vi använder och dina val när det gäller cookies, besök vår cookiepolicy eller avsnittet Cookies i vår integritetspolicy.

Användning av dina personuppgifter

Organisationen kan använda personuppgifter för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla och underhålla vår tjänst, inklusive att övervaka användningen av vår tjänst.
 • För att hantera ditt konto: för att hantera din registrering som användare av tjänsten. De personuppgifter du tillhandahåller kan ge dig tillgång till olika funktioner i tjänsten som är tillgängliga för dig som registrerad användare.
 • För utförande av ett kontrakt: utveckling, efterlevnad och åtagande av inköpsavtalet för de produkter, artiklar eller tjänster du har köpt eller av något annat avtal med oss genom tjänsten.
 • För att kontakta dig: För att kontakta dig via e-post, telefonsamtal, SMS eller andra motsvarande former av elektronisk kommunikation, till exempel en mobilapplikations push-meddelanden om uppdateringar eller informativ kommunikation relaterad till funktioner, produkter eller avtalade tjänster, inklusive säkerhetsuppdateringar, när det är nödvändigt eller rimligt för att implementera dem.
 • För att förse dig med nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om, såvida du inte har valt att inte ta emot sådan information.
 • För att hantera dina förfrågningar: För att delta och hantera dina förfrågningar till oss.
 • För företagsöverför@@ ingar: Vi kan använda din information för att utvärdera eller genomföra en fusion, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning eller annan försäljning eller överföring av några eller alla våra tillgångar, oavsett om det är en pågående verksamhet eller som en del av konkurs, likvidation eller liknande förfarande, där personuppgifter som innehas av oss om våra tjänsteanvändare är bland de överförda tillgångarna.
 • För andra ändamål: Vi kan använda din information för andra ändamål, såsom dataanalys, identifiering av användningstrender, bestämning av effektiviteten i våra kampanjkampanjer och för att utvärdera och förbättra vår tjänst, produkter, tjänster, marknadsföring och din upplevelse.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter i följande situationer:

 • Med tjänsteleverantörer: Vi kan dela din personliga information med tjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst, för att kontakta dig.
 • För företagsöverlåtelser: Vi kan dela eller överföra dina personuppgifter i samband med, eller under förhandlingar om, någon fusion, försäljning av organisationens tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet till en annan organisation.
 • Med dotterbolag: Vi kan dela din information med våra dotterbolag, i vilket fall vi kommer att kräva att dessa dotterbolag respekterar denna sekretesspolicy. Dotterbolag inkluderar vår moderorganisation och alla andra dotterbolag, joint venture-partners eller andra organisationer som vi kontrollerar eller som är under gemensam kontroll med oss.
 • Med affärspartners: Vi kan dela din information med våra affärspartners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.
 • Med andra användare: När du delar personlig information eller på annat sätt interagerar i offentliga utrymmen med andra användare, kan sådan information ses av alla användare och kan distribueras offentligt utanför.
 • Med ditt samtycke: Vi kan lämna ut din personliga information för något annat syfte med ditt samtycke.

Lagring av dina personuppgifter

Organisationen kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och upprätthålla våra juridiska avtal och policyer.

Organisationen kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata lagras i allmänhet under en kortare tidsperiod, utom när dessa uppgifter används för att stärka säkerheten eller förbättra funktionaliteten i vår tjänst, eller vi är juridiskt skyldiga att behålla dessa uppgifter under längre tidsperioder.

Överföring av dina personuppgifter

Din information, inklusive personuppgifter, behandlas på organisationens verksamhetskontor och på andra platser där parterna som är involverade i behandlingen finns. Det innebär att denna information kan överföras till – och underhållas på – datorer belägna utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från dem från din jurisdiktion.

Ditt samtycke till denna sekretesspolicy följt av ditt inlämnande av sådan information representerar ditt samtycke till den överföringen.

Organisationen kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land såvida det inte finns tillräckliga kontroller på plats inklusive säkerheten för dina uppgifter och annan personlig information.

Ta bort dina personuppgifter

På Lifelon Learning Network (LLN) prioriterar vi sekretess och kontroll av dina känsliga personuppgifter. Vi vill försäkra dig om att vi inte samlar in några uppgifter som skulle kräva radering på din begäran i framtiden. Vårt åtagande är att upprätthålla transparens och respekt för din integritet. Som ett resultat kan du vara säker på att det inte finns något behov av en specifik process för att radera personuppgifter från våra system, eftersom vi inte lagrar sådan information.

Om du har några frågor eller funderingar kring vår datahantering är du välkommen att kontakta oss på Lifelon Learning Network (LLN). Ditt förtroende är av största vikt, och vi är dedikerade till att ge dig en säker och pålitlig upplevelse när du interagerar med våra tjänster.

Utlämnande av dina personuppgifter

Affärstransaktioner

Om organisationen är involverad i en fusion, förvärv eller försäljning av tillgångar kan dina personuppgifter överföras. Vi kommer att meddela innan dina personuppgifter överförs och blir föremål för en annan sekretesspolicy.

Brottsbekämpning

Under vissa omständigheter kan organisationen vara skyldig att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en myndighet).

Övriga lagkrav

Organisationen kan lämna ut dina personuppgifter i god tro att sådana åtgärder är nödvändiga för att:

 • Uppfylla en rättslig skyldighet
 • Skydda och försvara organisationens rättigheter eller egendom
 • Förhindra eller utreda eventuella felaktigheter i samband med Tjänsten
 • Skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten
 • Skydda mot rättsligt ansvar

Säkerhet för dina personuppgifter

Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen överföringsmetod över Internet eller metod för elektronisk lagring är 100% säker. Även om vi strävar efter att använda kommersiellt godtagbara medel för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.

Barns integritet

Vår tjänst vänder sig inte till någon under 13 år. Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från någon under 13 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har gett oss personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från någon under 13 år utan verifiering av föräldrarnas samtycke, vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Om vi behöver förlita oss på samtycke som en rättslig grund för att behandla din information och ditt land kräver samtycke från en förälder, kan vi kräva din förälders samtycke innan vi samlar in och använder den informationen.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredjepartslänk kommer du att dirigeras till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicyer eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya sekretesspolicyn på denna sida.

Vi kommer att meddela dig via e-post och/eller ett tydligt meddelande om vår tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdaterar datumet ”Senast uppdaterad” högst upp i denna sekretesspolicy.

Du rekommenderas att granska denna sekretesspolicy regelbundet för eventuella ändringar. Ändringar av denna sekretesspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy kan du kontakta oss:

 • Via e-post: lifelong.mk@gmail.com
 • Genom att besöka denna sida på vår webbplats: https://mdu.mk/
 • Via telefonnummer: +38977670201
 • Via post: ul. Marshal Tito nr 96, Tetovo 1200, Nordmakedonien