Politika e privatësisë

Politika e privatësisë

Përditësimi i fundit: 21 dhjetor 2023

Kjo Politikë e Privatësisë përshkruan politikat dhe procedurat Tona për mbledhjen, përdorimin dhe zbulimin e informacionit Tuaj kur përdorni Shërbimin dhe Ju tregon për të drejtat Tuaja të privatësisë dhe se si Ju mbron ligji.

Ne përdorim të Dhënat Tuaja personale për të ofruar dhe përmirësuar Shërbimin. Duke përdorur Shërbimin, Ju pranoni mbledhjen dhe përdorimin e informacionit në përputhje me këtë Politikë të Privatësisë.

Interpretimi dhe përkufizimet

Interpretimi

Fjalët e të cilave shkronja fillestare është me shkronja të mëdha kanë kuptime të përcaktuara në kushtet e mëposhtme. Përkufizimet e mëposhtme do të kenë të njëjtin kuptim, pavarësisht nëse ato shfaqen në njëjës apo në shumës.

Përkufizimet

Për qëllimet e kësaj Politike të Privatësisë:

 • Llogaria nënkupton një llogari unike të krijuar për Ju që të keni akses në Shërbimin tonë ose pjesë të Shërbimit tonë.
 • Filial do të thotë një entitet që kontrollon, kontrollohet nga ose është nën kontroll të përbashkët me një palë, ku “kontroll” nënkupton pronësinë e 50% ose më shumë të aksioneve, interesit të kapitalit neto ose letrave të tjera me vlerë që kanë të drejtë të votojnë për zgjedhjen e drejtorëve ose autoriteteve të tjera drejtuese.
 • Organizata (referuar si “Organizata”, “Ne”, “Ne” ose “Ynë” në këtë Marrëveshje) i referohet Rrjetit të të mësuarit gjatë gjithë jetës (LLN), Marshal Tito Nr. 96, Tetovë 1200.
 • Cookies janë skedarë të vegjël që vendosen në kompjuterin tuaj, pajisjen celulare ose çdo pajisje tjetër nga një faqe interneti, që përmbajnë detajet e historisë suaj të shfletimit në atë faqe interneti, ndër përdorimet e shumta të saj.
 • Shteti i referohet: Maqedonisë
 • Pajisja nënkupton çdo pajisje që mund të aksesojë Shërbimin, si p.sh. një kompjuter, një celular ose një tablet dixhital.
 • Të dhënat personale janë çdo informacion që lidhet me një individ të identifikuar ose të identifikueshëm.
 • Shërbimi i referohet faqes së internetit.
 • Ofruesi i Shërbimeve nënkupton çdo person fizik ose juridik që përpunon të dhënat në emër të Organizatës. Ai u referohet organizatave të palëve të treta ose individëve të punësuar nga Organizata për të lehtësuar Shërbimin, për të ofruar Shërbimin në emër të Organizatës, për të kryer shërbime në lidhje me Shërbimin ose për të ndihmuar Organizatën në analizimin e mënyrës sesi përdoret Shërbimi.
 • Të dhënat e përdorimit i referohen të dhënave të mbledhura automatikisht, ose të krijuara nga përdorimi i Shërbimit ose nga vetë infrastruktura e Shërbimit (për shembull, kohëzgjatja e një vizite në faqe).
 • Faqja e internetit i referohet Green Growth, e aksesueshme nga https://greengrowth.mdu.mk
 • Ju nënkuptoni individin që hyn ose përdor Shërbimin, ose Organizatën, ose entitet tjetër ligjor në emër të të cilit ky individ hyn ose përdor Shërbimin, sipas rastit.

Mbledhja dhe përdorimi i të dhënave tuaja personale

Llojet e të dhënave të mbledhura

Te dhena Personale

Gjatë përdorimit të Shërbimit Tonë, Ne mund t’Ju kërkojmë të Na jepni disa informacione të identifikueshme personalisht që mund të përdoren për t’Ju kontaktuar ose identifikuar. Informacioni personalisht i identifikueshëm mund të përfshijë, por nuk kufizohet në:

 • Të dhënat e përdorimit

Të Dhënat e Përdorimit

Të Dhënat e Përdorimit mblidhen automatikisht kur përdorni Shërbimin.

Të Dhënat e Përdorimit mund të përfshijnë informacione të tilla si adresa e Protokollit të Internetit të Pajisjes Suaj (p.sh. adresa IP), lloji i shfletuesit, versioni i shfletuesit, faqet e Shërbimit tonë që vizitoni, koha dhe data e vizitës Suaj, koha e kaluar në ato faqe, identifikuesit unikë të pajisjes dhe të dhëna të tjera diagnostikuese.

Kur Ju aksesoni Shërbimin nga ose nëpërmjet një pajisjeje celulare, Ne mund të mbledhim automatikisht informacione të caktuara, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, llojin e pajisjes celulare që përdorni, ID-në unike të pajisjes Tuaj celulare, adresën IP të pajisjes Tuaj celulare, sistemin Tuaj operativ celular, llojin e shfletuesit celular të internetit që përdorni, identifikuesit unikë të pajisjes dhe të dhëna të tjera diagnostikuese.

Ne gjithashtu mund të mbledhim informacione që shfletuesi Juaj dërgon sa herë që vizitoni Shërbimin tonë ose kur Ju aksesoni Shërbimin nga ose nëpërmjet një pajisjeje celulare.

Teknologjitë e gjurmimit dhe Cookies

Ne përdorim Cookies dhe teknologji të ngjashme gjurmimi për të gjurmuar aktivitetin në Shërbimin Tonë dhe për të ruajtur informacione të caktuara. Teknologjitë e gjurmimit të përdorura janë fenerët, etiketat dhe skriptet për të mbledhur dhe gjurmuar informacionin dhe për të përmirësuar dhe analizuar Shërbimin Tonë. Teknologjitë që Ne përdorim mund të përfshijnë

 • Cookies ose Cookies të shfletuesit. Një cookie është një skedar i vogël i vendosur në Pajisjen Tuaj. Ju mund të udhëzoni shfletuesin Zuaj që të refuzojë të gjitha Cookies ose të tregojë kur një Cookie po dërgohet. Megjithatë, nëse nuk pranoni Cookies, mund të mos jeni në gjendje të përdorni disa pjesë të Shërbimit tonë. Nëse nuk e keni rregulluar cilësimin e shfletuesit tuaj në mënyrë që ai të refuzojë Cookies, Shërbimi ynë mund të përdorë Cookies.
 • Fenerët e faqes së internetit. Disa seksione të Shërbimit tonë dhe email-et tona mund të përmbajnë skedarë të vegjël elektronikë të njohur si fanerë në internet (të referuara gjithashtu si gif të qarta, etiketa pikselësh dhe gif me një piksel) që lejojnë Organizatën, për shembull, të numërojnë përdoruesit që kanë vizituar ato faqe ose kanë hapur një email dhe për statistika të tjera të lidhura me faqen e internetit (për shembull, regjistrimi i popullaritetit të një seksioni të caktuar dhe verifikimi i integritetit të sistemit dhe serverit).
 •       Cookies mund të jenë Cookies “të vazhdueshme” ose “sesionale”. Cookies të vazhdueshme mbeten në kompjuterin tuaj personal ose pajisjen celulare kur dilni jashtë linje, ndërsa Cookies sesioni fshihen sapo të mbyllni shfletuesin tuaj të internetit. Mësoni më shumë rreth cookies në artikullin e faqes së internetit Politikat e Privatësisë Falas.

Ne përdorim si Cookies sesioni ashtu edhe ato të vazhdueshme për qëllimet e përcaktuara më poshtë:

 • Cookies të nevojshme / thelbësore

Lloji: Cookies sesioni

Administrohet nga: Ne

Qëllimi: Këto Cookies janë thelbësore për t’ju ofruar shërbime të disponueshme përmes faqes së internetit dhe për t’Ju mundësuar të përdorni disa nga veçoritë e saj. Ato ndihmojnë në vërtetimin e përdoruesve dhe parandalimin e përdorimit nga mashtruesit të llogarive të përdoruesve. Pa këto Cookies, shërbimet që Ju keni kërkuar nuk mund të ofrohen dhe Ne i përdorim këto Cookies vetëm për t’Ju ofruar ato shërbime.

 • Politika e Cookies / Cookies për pranimin e njoftimeve

Lloji: Cookies të vazhdueshme

Administrohet nga: Ne

Qëllimi: Këto Cookie identifikojnë nëse përdoruesit kanë pranuar përdorimin e cookies në faqen e internetit.

 • Cookies funksionale

Lloji: Cookies të vazhdueshme

Administrohet nga: Ne

Qëllimi: Këto Cookies na lejojnë të kujtojmë zgjedhjet që bëni kur përdorni faqen e internetit, të tilla si kujtimi i të dhënave Tuaja të hyrjes ose preferencave gjuhësore. Qëllimi i këtyre “Cookies” është t’Ju ofrojnë një përvojë më personale dhe të shmangni rifutjen e preferencave Tuaja sa herë që përdorni faqen e internetit.

Për më shumë informacion në lidhje me cookies që ne përdorim dhe zgjedhjet tuaja në lidhje me cookies, ju lutemi vizitoni Politikën tonë të Cookies ose seksionin e Cookies të Politikës sonë të Privatësisë.

Përdorimi i të dhënave tuaja personale

Organizata mund të përdorë të dhënat personale për qëllimet e mëposhtme:

 • Për të ofruar dhe mirëmbajtur Shërbimin tonë, duke përfshirë monitorimin e përdorimit të Shërbimit tonë.
 • Për të menaxhuar llogarinë Tuaj: për të menaxhuar regjistrimin Tuaj si përdorues i Shërbimit. Të Dhënat Personale që ofroni mund t’Ju japin akses në funksione të ndryshme të Shërbimit që janë në dispozicion për Ju si përdorues i regjistruar.
 • Për zbatimin e një kontrate: zhvillimi, pajtueshmëria dhe ndërmarrja e kontratës së blerjes për produktet, artikujt ose shërbimet që keni blerë ose e ndonjë kontrate tjetër me Ne nëpërmjet Shërbimit.
 • Për t’Ju kontaktuar: Për t’Ju kontaktuar me email, telefonata, SMS ose forma të tjera ekuivalente të komunikimit elektronik, të tilla si njoftimet shtytëse të një aplikacioni celular në lidhje me përditësimet ose komunikimet informative në lidhje me funksionalitetet, produktet ose shërbimet e kontraktuara, duke përfshirë përditësimet e sigurisë, kur është e nevojshme ose e arsyeshme për zbatimin e tyre.
 • Për t’Ju ofruar lajme, oferta speciale dhe informacione të përgjithshme për mallra, shërbime dhe ngjarje të tjera që ne ofrojmë, të ngjashme me ato për të cilat keni blerë ose pyetur tashmë, përveç nëse keni zgjedhur të mos merrni një informacion të tillë.
 • Për të menaxhuar kërkesat Tuaja: Për të marrë pjesë dhe për të menaxhuar kërkesat Tuaja për Ne.
 • Për transfertat e biznesit: Ne mund të përdorim informacionin Tuaj për të vlerësuar ose kryer një bashkim, shitje, ristrukturim, riorganizim, shpërbërje ose shitje ose transferim tjetër të disa ose të gjitha aseteve Tona, qoftë në vijimësi ose si pjesë e falimentimit, likuidimit ose procedurës së ngjashme, në të cilat të Dhënat Personale të mbajtura nga Ne për përdoruesit e Shërbimit tonë janë ndër asetet e transferuara.
 • Për qëllime të tjera: Ne mund të përdorim informacionin Tuaj për qëllime të tjera, të tilla si analiza e të dhënave, identifikimi i tendencave të përdorimit, përcaktimi i efektivitetit të fushatave tona promovuese dhe për të vlerësuar dhe përmirësuar Shërbimin, produktet, shërbimet, marketingun dhe përvojën tuaj.

Ne mund të ndajmë Informacionin tuaj personal në situatat e mëposhtme:

 • Me Ofruesit e Shërbimeve: Ne mund të ndajmë informacionin Tuaj personal me Ofruesit e Shërbimeve për të monitoruar dhe analizuar përdorimin e Shërbimit tonë, për t’Ju kontaktuar.
 • Për transfertat e biznesit: Ne mund të ndajmë ose transferojmë informacionin Tuaj personal në lidhje me ose gjatë negociatave të çdo bashkimi, shitjeje të aseteve të Organizatës, financimin ose blerjen e të gjithë ose një pjese të biznesit Tonë nga një Organizatë tjetër.
 • Me Filialet: Ne mund të ndajmë informacionin Tuaj me bashkëpunëtorët tanë, e në këtë rast ne do t’u kërkojmë atyre filialeve të respektojnë këtë Politikë të Privatësisë. Filialet përfshijnë Organizatën tonë mëmë dhe çdo filial tjetër, partnerë të sipërmarrjes së përbashkët ose organizata të tjera që Ne kontrollojmë ose që janë nën kontroll të përbashkët me Ne.
 • Me partnerë biznesi: Ne mund të ndajmë informacionin Tuaj me partnerët Tanë të biznesit për t’Ju ofruar produkte, shërbime ose promovime të caktuara.
 • Me përdorues të tjerë: kur ndani informacione personale ose ndërveproni në vende publike me përdorues të tjerë, një informacion i tillë mund të shihet nga të gjithë përdoruesit dhe mund të shpërndahet publikisht jashtë.
 • Me pëlqimin Tuaj: Ne mund të zbulojmë informacionin Tuaj personal për çdo qëllim tjetër me pëlqimin Tuaj.

Ruajtja e të Dhënave Tuaja Personale

Organizata do t’i ruajë të Dhënat Tuaja Personale vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për qëllimet e përcaktuara në këtë Politikë të Privatësisë. Ne do t’i ruajmë dhe përdorim të Dhënat Tuaja Personale në masën e nevojshme për të përmbushur detyrimet tona ligjore (për shembull, nëse na kërkohet të mbajmë të dhënat tuaja në përputhje me ligjet në fuqi), të zgjidhim mosmarrëveshjet dhe të zbatojmë marrëveshjet dhe politikat tona ligjore.

Organizata do të ruajë gjithashtu të Dhënat e Përdorimit për qëllime të analizës së brendshme. Të Dhënat e Përdorimit mbahen përgjithësisht për një periudhë më të shkurtër kohore, përveç rasteve kur këto të dhëna përdoren për të forcuar sigurinë ose për të përmirësuar funksionalitetin e Shërbimit Tonë, ose Ne jemi të detyruar ligjërisht t’i ruajmë këto të dhëna për periudha më të gjata kohore.

Transferimi i të Dhënave Tuaja Personale

Informacioni Juaj, duke përfshirë të Dhënat Personale, përpunohet në zyrat operative të Organizatës dhe në çdo vend tjetër ku ndodhen palët e përfshira në përpunim. Do të thotë që ky informacion mund të transferohet – dhe të ruhet në – kompjuterë të vendosur jashtë shtetit, krahinës, vendit ose juridiksionit tjetër qeveritar, ku ligjet për mbrojtjen e të dhënave mund të ndryshojnë nga ato të juridiksionit Tuaj.

​Pëlqimi Juaj për këtë Politikë të Privatësisë, i ndjekur nga dorëzimi Juaj i një informacioni të tillë përfaqëson marrëveshjen Tuaj për atë transferim.

Organizata do të ndërmarrë të gjitha hapat në mënyrë të arsyeshme e të nevojshme për të siguruar që të dhënat Tuaja të trajtohen në mënyrë të sigurt dhe në përputhje me këtë Politikë të Privatësisë dhe asnjë transferim i të Dhënave Tuaja Personale nuk do të bëhet në një organizatë ose një vend, përveç nëse ka kontrolle të përshtatshme, duke përfshirë sigurinë e të dhënave Tuaja dhe informacione të tjera personale.

Fshirja e të Dhënave Tuaja Personale

Në Lifelong Learning Network (LLN), ne i japim përparësi privatësisë dhe kontrollit të informacionit tuaj personal delikat. Ne duam t’ju sigurojmë se nuk mbledhim asnjë të dhënë që do të kërkonte fshirje me kërkesën tuaj në të ardhmen. Angazhimi ynë është të ruajmë transparencën dhe respektin për privatësinë tuaj. Si rezultat, mund të jeni të sigurt se nuk ka nevojë për një proces specifik për fshirjen e të dhënave personale nga sistemet tona, pasi ne nuk ruajmë një informacion të tillë.

Nëse keni ndonjë pyetje ose shqetësim në lidhje me praktikat tona të trajtimit të të dhënave, ju lutemi mos ngurroni të na kontaktoni në Lifelong Learning Network (LLN). Besimi juaj është parësor dhe ne jemi të përkushtuar t’ju ofrojmë një përvojë të sigurt dhe të besueshme kur ndërveproni me shërbimet tona.

Zbulimi i të dhënave tuaja personale

Transaksionet e Biznesit

Nëse Organizata është e përfshirë në një bashkim, blerje ose shitje letrash me vlerë, të dhënat tuaja personale mund të transferohen. Ne do të japim njoftim përpara se të dhënat tuaja personale të transferohen dhe të bëhen subjekt i një Politike të ndryshme të Privatësisë.

Zbatimi i ligjit

Në rrethana të caktuara, Organizatës mund t’i kërkohet të zbulojë të dhënat tuaja personale nëse kërkohet me ligj ose në përgjigje të kërkesave të vlefshme nga autoritetet publike (p.sh. një gjykatë ose një agjenci qeveritare).

Kërkesa të tjera ligjore

Organizata mund të zbulojë të dhënat tuaja personale me besimin e mirë se një veprim i tillë është i nevojshëm për:

 • Të zbatuar një detyrim ligjor
 • Të mbrojtur të drejtat ose pronën e Organizatës
 • Të parandaluar ose hetuar keqbërjet e mundshme në lidhje me Shërbimin
 • Të mbrojtur sigurinë personale të Përdoruesve të Shërbimit ose publikut
 • T’u mbrojtur nga përgjegjësia ligjore

Siguria e të Dhënave Tuaja Personale

Siguria e të Dhënave Tuaja Personale është e rëndësishme për Ne, por mbani mend se asnjë metodë transmetimi përmes Internetit, ose metodë e ruajtjes elektronike nuk është 100% e sigurt. Ndërsa Ne përpiqemi të përdorim mjete komercialisht të pranueshme për të mbrojtur të Dhënat Tuaja Personale, Ne nuk mund të garantojmë sigurinë e tyre absolute.

Privatësia e fëmijëve

Shërbimi Ynë nuk i drejtohet askujt nën moshën 13 vjeç. Ne nuk mbledhim me vetëdije informacione të identifikueshme personale nga askush nën moshën 13 vjeç. Nëse jeni prind ose kujdestar dhe jeni në dijeni që fëmija Juaj Na ka dhënë të Dhëna Personale, ju lutemi Na kontaktoni. Nëse bëhemi të vetëdijshëm se kemi mbledhur të Dhëna Personale nga kushdo nën moshën 13 vjeç pa verifikimin e pëlqimit prindëror, Ne marrim hapa për ta hequr atë informacion nga serverët Tanë.

Nëse Ne duhet të mbështetemi në pëlqimin si bazë ligjore për përpunimin e informacionit Tuaj dhe shteti juaj kërkon pëlqimin nga një prind, Ne mund të kërkojmë pëlqimin e prindit Tuaj përpara se të mbledhim dhe përdorim atë informacion.

Lidhje me faqet e tjera të internetit

Shërbimi Ynë mund të përmbajë lidhje me faqet e tjera të internetit që nuk operohen nga Ne. Nëse klikoni në një lidhje të palës së tretë, do të drejtoheni në faqen e asaj pale të tretë. Ne ju këshillojmë fuqimisht të rishikoni Politikën e Privatësisë së çdo sajti që vizitoni.

Ne nuk kemi asnjë kontroll dhe nuk marrim asnjë përgjegjësi për përmbajtjen, politikat e privatësisë ose praktikat e faqeve ose shërbimeve të palëve të treta.

Ndryshimet në këtë Politikë të Privatësisë

Ne mund të përditësojmë politikën tonë të privatësisë herë pas here. Ne do t’ju njoftojmë për çdo ndryshim duke postuar Politikën e re të Privatësisë në këtë faqe.

Ne do t’Ju njoftojmë me email dhe/ose një njoftim të dukshëm për Shërbimin Tonë, përpara se ndryshimi të hyjë në fuqi dhe do të përditësojmë datën e “Përditësimit të fundit” në krye të kësaj Politike të Privatësisë.

Ju këshillojmë që të rishikoni periodikisht këtë Politikë të Privatësisë për çdo ndryshim. Ndryshimet në këtë Politikë të Privatësisë janë efektive kur ato postohen në këtë faqe.

Na kontaktoni

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë politikë të privatësisë, mund të na kontaktoni:

 • Me e-mail: lifelong.mk@gmail.com
 • Duke vizituar këtë faqe në faqen tonë të internetit: https://mdu.mk/
 • Me numrin e telefonit: +38977670201
 • Me postë: ul. Marshal Tito No. 96, Tetovo 1200, North Macedonia