Политика на приватност

Политика на приватност

Политика на приватност

Оваа Политика на приватност ги опишува нашите политики и процедури за прибирање, користење и откривање на Вашите информации кога ја користите Услугата и ви укажува на вашите права на приватност и како законот Ве заштитува.

Ние ги користиме вашите лични податоци за да ја обезбедиме и подобриме Услугата. Со користење на Услугата, Вие се согласувате со собирање и користење на информациите во согласност со оваа Политика за приватност.

 

Толкување и дефиниции

Толкување

The words of which the initial letter is capitalized have meanings defined under the following conditions. The following definitions shall have the same meaning regardless of whether they appear in singular or in plural.

Зборовите на кои почетната буква е напишана со голема буква имаат значења дефинирани под следните услови. Следниве дефиниции ќе го имаат истото значење без разлика дали се појавуваат во еднина или во множина.

Дефиниции

За целите на оваа Политика за приватност:

 • Сметка значи единствена сметка создадена за Вас да пристапите до нашата Услуга или делови од нашата Услуга.
 • Филијалата значи ентитет што контролира, е контролиран од или е под заедничка контрола со друга страна, каде што „контрола“ значи сопственост на 50% или повеќе од акциите, капиталот или други хартии од вредност со право да гласаат за избор на директори или други раководни лица.

 • Организацијата (наведена како „Организацијата“, „Ние“, „Нас“ или „Наше“ во овој Договор) се однесува на Мрежата за доживотно учење (LLN), Маршал Тито бр. 96, Тетово 1200.
 • Колачињата се мали датотеки што се поставени на вашиот компјутер, мобилен уред или кој било друг уред од страна на веб-страната, што ги содржи деталите за вашата историја на прелистување на таа веб-страница, меѓу нејзините многубројни намени.

 • Земја се однесува на: Македонија

 • Уред значи секој уред што може да пристапи до Услугата како компјутер, мобилен телефон или таблет.

 • Лични податоци се сите информации што се однесуваат на идентификувано или препознатливо лице.

 • Услугата се однесува на веб-страницата.

 • Давател на услуги значи секое физичко или правно лице кое ги обработува податоците во име на Организацијата. Се однесува на трети лица, организации или поединци, вработени во Организацијата за да ја олеснат услугата, да ја обезбедуваат услугата во име на Организацијата, да вршат услуги поврзани со услугата или да ѝ помогнат на Организацијата да анализира како се користи Услугата.

 • Податоците за користење се однесуваат на податоци собрани автоматски, или генерирани со користење на Услугата или од самата инфраструктура на услугата (на пример, времетраењето на посетата на страницата).

 • Веб-страницата се однесува на Green Growth, достапна на https://greengrowth.mdu.mk

 • Вие се однесува на поединецот кој пристапува или ја користи Услугата, или Организацијата или друго правно лице во чие име тој поединец пристапува или ја користи Услугата. 

Прибирање и користење на вашите лични податоци

Видови на собрани податоци

Додека ја користите нашата услуга, може да побараме да споделите со нас одредени лични информации кои можат да се користат за контакт или идентификација. Информациите за лична идентификација може да вклучуваат, но не се ограничени на:

 • Податоци за користење 

Податоци за користење

Податоците за користење се собираат автоматски при користење на Услугата.

Податоците за користење може да вклучуваат информации како што се адресата на Интернет протоколот на вашиот уред (на пр. IP адреса), типот на прелистувач, верзијата на прелистувачот, страниците на нашата услуга што ги посетувате, времето и датумот на вашата посета, времето поминато на тие страници, специфични идентификатори на уредот и други дијагностички податоци.

Кога пристапувате до Услугата од или преку мобилен уред, ние може автоматски да прибираме одредени информации, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на типот на мобилниот уред што го користите, единствениот број за идентификација (ID) на вашиот мобилен уред, Интернет протокол (IP) адресата на вашиот мобилен уред, вашиот мобилен оперативен систем, типот на мобилниот интернет пребарувач што го користите, специфични идентификатори на уреди и други дијагностички податоци.

Може да прибираме и информации што ги испраќа вашиот пребарувач секогаш кога ја посетувате нашата услуга или кога пристапувате до Услугата од или преку мобилен уред.

 

Технологии за следење и колачиња

Ние користиме колачиња и слични технологии за следење за да ја следиме активноста на Нашата услуга и да складираме одредени информации. Користените технологии за следење се светилници, ознаки и скрипти за собирање и следење информации и за подобрување и анализа на Нашата услуга. Технологиите што ги користиме може да вклучуваат:

 • Колачиња или колачиња од прелистувачот. Колаче е мала датотека поставена на Вашиот уред. Можете да му наложите на вашиот прелистувач да ги одбие сите колачиња или да покаже кога се испраќа колаче. Меѓутоа, ако не ги прифатите колачиња, можеби нема да можете да користите некои делови од нашата услуга. Освен ако не сте ги приспособиле поставките на вашиот прелистувач така што ќе одбива колачиња, нашата услуга може да користи колачиња. 
 • Веб следач. Одредени делови од нашата Услуга и нашите е-маил адреси може да содржат мали електронски датотеки познати како веб-следачи (исто така наречени јасни GIF-ови, ознаки со пиксели и GIF-ови со еден пиксели) кои и дозволуваат на Организацијата, на пример, да ги брои корисниците кои ги посетиле тие страници или отвори е-маил адреса и за други поврзани статистики на веб-локации (на пример, следење на популарноста на одреден дел и проверка на интегритетот на системот и серверот).

Колачињата може да бидат „Постојани“ или „Сесиски“ колачиња. Постојаните колачиња остануваат на вашиот персонален компјутер или мобилен уред кога ќе го затвроите веб прелистувачот, додека сесиските колачиња се бришат веднаш штом ќе го затворите вашиот веб-прелистувач. 

Ние користиме и сесиски и постојани колачиња за целите наведени подолу:

 • Потребни / основни колачиња

Тип: Сесиски колачиња
Администрирано од: Нас
Цел: овие колачиња се од суштинско значење за да ви обезбедат услуги достапни преку веб-локацијата и да ви овозможат да користите некои од неговите карактеристики. Тие помагаат да се идентификуваат корисниците и да се спречи лажно користење на кориснички сметки. Без овие колачиња, услугите што сте ги побарале не може да се обезбедат, а ние ги користиме овие колачиња само за да ви ги обезбедиме тие услуги.

 • Политика за колачиња / Колачиња за прифаќање известувања

Тип: Постојани колачиња
Администрирано од: Нас
Цел: Овие колачиња идентификуваат дали корисниците ја прифатиле употребата на колачиња на веб-страницата.

 • Колачиња за функционалност

Тип: Постојани колачиња
Администрирано од: Нас
Цел: овие колачиња ни дозволуваат да ги запомниме изборите што ги правите кога ја користите веб-локацијата, како што е зачувувањето на вашите детали за најавување или претпочитаниот јазик. Целта на овие колачиња е да ви овозможат поквалитетно лично искуство и да избегнат повторно да ги внесувате вашите информации секогаш кога ја користите веб-локацијата.

За повеќе информации за колачињата што ги користиме и вашите избори во врска со колачињата, посетете ја нашата Политика за колачиња или делот за колачиња од нашата Политика за приватност.

 

Користење на вашите лични податоци

Организацијата може да користи лични податоци за следните цели:

 • Да ја обезбедиме и одржуваме нашата Услуга, вклучително и да го следиме користењето на нашата услуга. 
 • За управување со вашата сметка: за управување со вашата регистрација како корисник на Услугата. Личните податоци што ги давате може да ви дадат пристап до различни функционалности на Услугата што ви се достапни како регистриран корисник. 
 • За извршување на договор: развивање, усогласеност и преземање на договорот за купопродажба за производите, предметите или услугите што сте ги купиле или на кој било друг договор со нас преку Услугата. 
 • За да ве контактираме: да ве контактираме преку е-маил, телефонски повици, СМС или други еквивалентни форми на електронска комуникација, како што се притисни известувања од мобилна апликација во врска со ажурирања или информативни комуникации поврзани со функционалностите, производите или договорените услуги, вклучувајќи ги и безбедносните ажурирања , кога е потребно или разумно нивното спроведување. 
 • За да ви обезбедиме новости, специјални понуди и општи информации за други производи, услуги и настани што ги нудиме, кои се слични на оние за кои веќе сте купиле или сте се интересирале, освен ако не сте се одлучиле да не добивате такви информации. 
 • Да управувате со вашите барања: да присуствувате и да управувате со вашите барања до нас. 
 • За деловни трансфери: Можеме да ги користиме вашите информации за проценка или спроведување на спојување, продавање, реструктуирање, реорганизација, распуштање или друга продажба или пренос на дел или на сите наши средства, без разлика дали станува збор за континуирана компанија или како дел од стечај, ликвидација , или слична постапка, во која Личните податоци што ги чуваме за корисниците на нашите услуги се меѓу пренесените средства. 
 • За други цели: Можеме да ги користиме вашите информации за други цели, како што се анализа на податоци, идентификување на трендовите на користење, утврдување на ефективноста на нашите промотивни кампањи и за оценување и подобрување на нашата Услуга, производи, услуги, маркетинг и вашето искуство.

Можеме да ги споделиме Вашите лични податоци во следниве ситуации:

 • Со даватели на услуги: Можеме да ги споделиме вашите лични податоци со давателите на услуги за да ја следиме и анализираме употребата на нашата услуга, за да ве контактираме. 
 • За деловни трансфери: Можеме да ги споделиме или пренесеме Вашите лични податоци во врска со или за време на преговорите за какво било спојување, продажба на средства на Организацијата, финансирање или стекнување на целиот или дел од Нашиот бизнис на друга организација. 
 • Со подружници: Можеме да ги споделиме вашите информации со нашите филијали, во кој случај ќе бараме од нив да ја почитуваат оваа Политика за приватност. Подружниците ја вклучуваат нашата матична организација и сите други подружници, партнери во заедничко вложување или други организации што ги контролираме или кои се под заедничка контрола со нас. 
 • Со деловни партнери: Можеме да ги споделиме вашите информации со нашите деловни партнери за да Ви понудиме одредени производи, услуги или промоции. 
 • Со други корисници: кога споделувате лични информации или на друг начин комуницирате на јавните површини со други корисници, таквите информации може да ги гледаат сите корисници и може јавно да се дистрибуираат надвор.
 • Со ваша согласност: можеме да ги откриеме вашите лични податоци за која било друга цел со ваша согласност. 

Задржување на вашите лични податоци

Организацијата ќе ги задржи вашите лични податоци само онолку колку што е потребно за целите наведени во оваа Политика за приватност. Ќе ги задржиме и користиме вашите лични податоци до степен кој е неопходен за да се усогласиме со нашите законски обврски (на пример, ако од нас се бара да ги задржиме вашите податоци за да се усогласиме со важечките закони), да решаваме спорови и да ги спроведуваме нашите правни договори и политики.

Организацијата, исто така, ќе ги задржи податоците за користење за целите на внатрешна анализа. Податоците за користење генерално се чуваат за пократок временски период, освен кога овие податоци се користат за зајакнување на безбедноста или за подобрување на функционалноста на нашата услуга, или ние сме законски обврзани да ги чуваме овие податоци подолги временски периоди.

 

Пренос на вашите лични податоци

Вашите информации, вклучувајќи ги и личните податоци, се обработуваат во оперативните канцеларии на Организацијата и на кое било друго место каде што се наоѓаат страните вклучени во обработката. Тоа значи дека овие информации може да се пренесат – и да се одржуваат на – компјутери лоцирани надвор од вашата држава, провинција, земја или друга владина јурисдикција каде што законите за заштита на податоците може да се разликуваат од оние од вашата јурисдикција.

Вашата согласност за оваа Политика за приватност проследена со Вашето доставување на таквите информации претставува ваш договор за тој пренос.

Организацијата ќе ги преземе сите чекори кои се разумно неопходни за да се осигура дека вашите податоци се третираат безбедно и во согласност со оваа Политика за приватност и нема да се изврши пренос на вашите лични податоци на организација или земја, освен ако не постојат соодветни контроли, вклучувајќи ја и безбедноста на Вашите податоци и други лични информации.

 

Бришење на вашите лични податоци

Во Мрежа за Доживотно Учење, ние даваме приоритет на приватноста и контролата на вашите чувствителни лични информации. Сакаме да ве увериме дека не собираме никакви податоци кои би барале бришење на ваше барање во иднина. Наша заложба е да одржуваме транспарентност и почитување на вашата приватност. Како резултат на тоа, можете да бидете сигурни дека нема потреба од конкретен процес за бришење лични податоци од нашите системи, бидејќи ние не складираме такви информации.

Доколку имате какви било прашања или грижи за нашите практики за ракување со податоци, ве молиме слободно контактирајте не во канцелариите на Мрежа за Доживотно Учење. Вашата доверба е најважна, а ние сме посветени да ви обезбедиме пријатно и сигурно искуство при интеракција со нашите услуги.

 

Откривање на вашите лични податоци

Деловни трансакции

Доколку Организацијата е вклучена во спојување, стекнување или продажба на средства, Вашите лични податоци може да бидат префрлени. Ќе обезбедиме известување пред вашите лични податоци да бидат префрлени и да станат предмет на различна Политика за приватност.

 

Спроведување на законот

Под одредени околности, од Организацијата може да се бара да ги открие Вашите лични податоци доколку тоа го бара со закон или како одговор на валидни барања од јавните власти (на пр. суд или владина институција).

 

Други законски барања

Организацијата може да ги открие вашите лични податоци со добра волја доколку таквото дејство е неопходно за:

 • Почитувајте на законската обврска
 • Заштита на правата или имотот на Организацијата
 • Спречување или истражаување евентуално погрешно постапување во врска со Услугата
 • Заштита на личната безбедност на Корисниците на Услугата или на јавноста
 • Заштита од законска одговорност 

Безбедност на вашите лични податоци

Безбедноста на вашите лични податоци е важна за нас, но запомнете дека ниту еден начин на пренос преку Интернет или метод на електронско складирање не е 100% безбеден. Додека ние се стремиме да користиме комерцијално прифатливи средства за заштита на вашите лични податоци, не можеме да ја гарантираме нивната апсолутна безбедност.

Приватност на децата

Нашата услуга не се однесува на лица помлади од 13 години. Ние свесно не собираме информации за лична идентификација на лица помлади од 13 години. Ако сте родител или старател и сте свесни дека вашето дете ни доставило лични податоци, ве молиме Контактирајте не. Ако знаеме дека сме собрале лични податоци од лице помладо од 13 години без потврда на родителска согласност, преземаме чекори да ги отстраниме тие информации од нашите сервери.

Ако треба да се потпреме на согласноста како правна основа за обработка на вашите информации и вашата земја бара согласност од родител, може да бараме согласност од вашиот родител пред да ги собереме и користиме тие информации.

 

Линкови до други веб-страници

Нашата услуга може да содржи линкови до други веб-локации кои не се управувани од нас. Ако кликнете на линк од трета страна, ќе бидете упатени на страницата на таа трета страна.  Ве советуваме да ја прегледате Политиката за приватност на секоја страница што ја посетувате.

Ние немаме контрола и не преземаме одговорност за содржината, политиките за приватност или практиките на веб-локациите или услугите на трети страни.

 

Промени на оваа Политика за приватност

Можеме да ја ажурираме нашата Политика за приватност од време на време. Ќе ве известиме за какви било промени со објавување на новата Политика за приватност на оваа страница.

Ќе ве известиме преку е-маил и/или истакнато известување за нашата услуга, пред промената да стапи на сила и ќе го ажурираме датумот „Последно ажурирање“ во горниот дел на оваа Политика за приватност.

Ви препорачуваме периодично да ја прегледувате оваа Политика за приватност за какви било промени. Промените на оваа Политика за приватност се во сила кога ќе бидат објавени на оваа страница.

 

Контактирајте не

Ако имате какви било прашања во врска со оваа Политика за приватност, можете да не контактирате:

 • Преку е-маил: lifelong.mk@gmail.com
 • Со посета на оваа страница или нашата веб-страница: https://mdu.mk/
 • На телефонскиот број: +38977670201
 • По пошта: ул. Маршал Тито бр. 96, Тетово 1200, Северна Македонија